Καλώς ήρθατε στο Vintage Toys ®
την μεγαλύτερη κοινότητα συλλεκτών όπου αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους Συλλέκτες-Νοσταλγούς μιας άλλης εποχής.
Η ιστοσελίδα του Vintage Toys ®, ένα από τα πιο ραγδαία αναπτυσσόμενα Ελληνικά website μας δίνει την ευκαιρία να αγοράσουμε, πουλήσουμε και να ανταλλάξουμε παιχνίδια μιας άλλης εποχής.