συλλεκτες

BREEKS

BREEKS

Πανελλήνια λέσχη φίλων LEGO®. Breeks είναι η συνένωση των λέξεων Greeks και Bricks. Πρόκειται για μία ελληνική κοινότητα ενηλίκων φίλων των LEGO® (AFOL). Είναι μια ομάδα δημιουργών πρωτότυπων κατασκευών LEGO®, ηλικίας από 18 ετών και πάνω, η οποία προωθεί τη δημιουργικότητα μέσω των προϊόντων του ομίλου LEGO®.